RekwikkelaarSpider

Stapel en wikkelmachine
Onstabiele dozen, trays, bundels,… toch automatisch palletiseren? Dat kan! Dankzij het simultaan palletiseren en inwikkelen van de gestapelde lagen. Na één of meerdere lagen gestapeld te hebben, worden deze immers bijeengehouden door het inwikkelen ervan.

Er is zelfs nog een extra voordeel want je kan een erg compacte opstelling bekomen doordat de wikkelmachine geïntegreerd is in de palletiseercel.

Diverse opstellingen zijn mogelijk: van een half automatische oplossing waarbij de operator manueel de volle pallet van de wikkelaar neemt en een lege pallet in de plaats legt, tot een versie waarbij de palletwissel automatisch gebeurt.

RekwikkelaarDe capaciteit wordt aanzienlijk verhoogd doordat het inwikkelen van de eerder gestapelde lagen gebeurt terwijl de volgende lagen gepalletiseerd worden. Dit alles via de integratie van een ringwikkelaar en een op- en neergaande pallet.

Voor het finaal inwikkelen van de pallet kunnen de vellen topfolie bovenaan de lading worden gelegd.

Rekwikkelaar in Spider Portaal RobotAanzicht rekwikkelaar in Spider Portaalrobot